دادگستری کل استان اصفهان

برنامه زمانی فعالیت قسمت ها

شعبه/مسئول آدرس تلفن
شعبه ششم-(ويژه نیابت) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 36613022 داخلي 1509 برنامه تعطیلات
شعبه یازدهم(شعبه 1،2،3،4 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه دوازدهم(شعبه 5،6،7،8 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه سیزدهم(شعبه 9،10،11،12،13 سابق خانواده) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهید نیکبخت-200متر پایین تر از ساختمان مرکزی-سمت شیخ صدوق-ساختمان اجرای احکام 36615391-3 برنامه تعطیلات
شعبه اول اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه دوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه سوم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه چهارم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه پنجم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگستری استان اصفهان (جناب آقای حبیبی) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر ریاست کل دادگستری 36612022 برنامه تعطیلات
دادستان مرکز استان اصفهان اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 36612022 برنامه تعطیلات
ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان (سيد محمد موسویان) اصفهان-خ چهارباغ بالا-چهاراه نظر- روبروی سازمان بورس استان-ساختمان اداری ستاد استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 102- -دفتر ریاست شوراهای حل اختلاف استان اصفهان برنامه تعطیلات
ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (محمد حسين آقايي) اصفهان-خ چهارباغ بالا-خ شهیدنیکبخت-دادگستری کل استان اصفهان-دفتر رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان 36612022 برنامه تعطیلات
معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان اصفهان (حسينعلي مهديه) اصفهان - خ چهارباغ بالا- خ شهيدنيكبخت - دادگستري كل استان اصفهان - دفترمعاون قضائي رياست كل دادگستري استان اصفهان 36630134 برنامه تعطیلات
شعبه ششم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هفتم اصفهان-خ آتشگاه-روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات
شعبه هشتم اصفهان خ آتشگاه روبروی پمپ بنزین 37725720 برنامه تعطیلات