دادگستری شهرستان لنجان (زرین شهر)

راهنما

توجه : در صورتی که برای اخذ نوبت از تلفن همراه استفاده می نمایید، بهتر است از Google Chrome یا Firefox استفاده نمایید.

1) رزرو نوبت :

- مرحله اول : در این مرحله شما می توانید قسمت ها و دوایر، شعبه/مسئول و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

با انتخاب قسمت ها و دوایر، شعب یا مسئولین مربوط به آن قسمت نمایش داده می شوند.

شما میتوانید یکی از شعب یا مسئولین لیست را انتخاب کنید و یا با انتخاب نکردن شعبه/مسئول نوبتهای کلیه آنها را مشاهده کنید.

محدوده تاریخی مد نظر ،جهت گرفتن نوبت را وارد کرده و سپسدکمه جستجوی نوبتهای خالی را کلیک کنید.

کلیه قسمت ها و دوایر و شعب/مسئولین و تاریخهای قابل انتخاب لیست می شوند .

بر روی دکمه رزرو نوبت ردیف انتخابی خود کلیک کنید.

در صورتی که سایت برای نوبت گیری آن شعبه/مسئول در آن تاریخ باز باشد و نوبت خالی داشته باشد یک نوبت را به شما پیشنهاد می دهد.

اگر نوبت پیشنهادی را تایید کردید وارد مرحله بعد می شوید.

اگر سایت برای نوبت گیری آن شعبه/مسئول در آن تاریخ باز نباشد تاریخ باز شدن را به شما نشان می دهد.

در صورت تایید وارد مرحله بعد می شود.

- مرحله دوم : اطلاعات خود را بصورت صحيح و كامل وارد نماييد.

وارد کردن گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.

وارد کردن شماره همراه شما الزامی می باشد.با لغو یا تغییر نوبت برای شما پیامی ارسال خواهد شد.

جهت امنیت حروف به هم ریخته را نیز بایستی وارد نمایید و در انتها دکمه تایید را بزنید.

اگر نوبتی به شما اختصاص داده شده باشد برگه نوبت شما نمایش داده میشود و قابل پرینت است.

در این برگه سيستم به شما یک كد رهگيري اعلام مي‌نمايد.

خواهشمند است کد رهگیری ، تاریخ ، ساعت و نام شعبه/مسئول را تا زمان مراجعه به قسمت ها و دوایر به یاد داشته باشید و قبل از زمان اعلام شده در مرکز حضور داشته باشید.

2) اطلاع رسانی عدم حضور : در صورت انصراف از نوبت لطفا با کلیک بر روی دکمه اطلاع رسانی عدم حضور و وارد کردن کد ملی و کد رهگیری عدم حضور خود را اطلاع دهید.

3) پیگیری نوبت:اگر زمان یا نام شعبه/مسئول مورد نظر خود را فراموش کرده اید میتوانید با وارد کردن کد ملی خود لیست نوبتهای رزرو شده خود را در کلیه قسمت ها و دوایر مشاهده نمایید.

4) چاپ مجدد برگ نوبت :در صورتی که نیاز به چاپ مجدد برگ نوبت خود دارید با کلیک روی این گزینه و وارد کردن کد ملی و کد رهگیری می تونید دوباره برگ نوبت خود را چاپ نمایید.

5) برنامه زمانی فعالیت قسمت ها: از طریق این گزینه می توانید از آدرس ، شماره تماس ، برنامه هفتگی و تعطیلات شعب/مسئولین اطلاعات لازم را کسب نمایید.

با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما